In Onze Kampjaren vertelt A.J.(Ans) te Velde-Baarsma over haar leven met haar twee kleine kinderen tijdens de oorlogsjaren 1942–1946. Ze beschrijft de maanden voor de internering in Kamp Soemowono en in Ambarawa 6 op Java, en de maanden na de bevrijding toen ze belegerd en beschoten werden door Javanen, die een onafhankelijke staat nastreefden.


Op een nuchtere en soms humoristische wijze vertelt ze over het dagelijks leven, over de vaak dramatische gebeurtenissen maar ook over de vreugdevolle momenten zoals het vieren van Kerstmis of de verjaardagen. De vrouwen probeerden het leven zo gewoon en dragelijk mogelijk te maken voor de kinderen: er was school, er werd buiten gespeeld en voorgelezen.


U kunt het boek bestellen door eur 25,- over te maken op gironr 271760 van Erven Mw A.J. te Velde-Baarsma te Utrecht o.v.v. uw naam en adres. Meer informatie e.r.tevelde(at)ziggo.nl

Onze kampjaren

A.J. te Velde-Baarsma

  1. © 2008 Anna Johanna te Velde-Baarsma

  2. & Erven van Anna Johanna te Velde-Baarsma

  3. Uitgeverij: Egbert te Velde e.r.tevelde(at)ziggo.nl

  4. Ontwerp: Anne te Velde-Luoma & Minna Luoma

  5. Illustraties: Archief Anna Johanna te Velde-Baarsma

  6. ISBN: 978-90-9023897-5

Onze kampjaren is een prachtig voorbeeld over hoe herinneringen uit een ver verleden, die tientallen jaren in schoenendozen bewaard bleven, eenmaal geordend een toegankelijke vorm kregen.